Nogle gange kan det være svært at komme i gang med arbejdsmiljøarbejdet, men hos os gør vi det nemt! Når I først en gang har været på ”Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse” hos os, vil I altid have en personlig adgang til alle vores dokumenter, som løbende bliver opdateret ift. gældende lovgivning.
Dokumenterne er i word-format, således at de let kan tilpasses jeres arbejdsmiljøarbejde og virksomhed.

Redskaberne er blandt andet:

 • APV-tjekskemaer og APV-handleplaner
 • Kompetenceudviklingsplan
 • Guide til ”den årlige arbejdsmiljødrøftelse”
 • Guide til systematisk arbejdsmiljøarbejde
 • Guide til systematisk styring af kemi
 • Dagsorden til arbejdsmiljøgruppen
 • Årshjul til arbejdsmiljøgruppen
 • Beskrivelse af arbejdsmiljøgruppens opgaver
 • Beskrivelse af arbejdsmiljøudvalgets opgaver
 • Tjekliste til sikkerhedsrunderinger / Arbejdsmiljørundering
 • Ulykke- og årsagsanalyseskema
 • Rygepolitik
 • Og mange flere redskaber……..