Vores holdning er, at uddannelsen skal være værdiskabende og til gavn for virksomheden. Med andre ord, vi skal gøre en forskel for virksomheden, og det gør vi med garanti!

Læringsstile – Det er ikke 8 timer på en stol i 3 dage!

Arbejdsmiljøuddannelsen er ikke tungt og kedeligt stof, hvor kursisten sidder på en stol i 8 timer i 3 dage. Der er flere aktive og praktiske øvelser hver dag, og får vi chancen og mulighederne for at gøre teorien praktisk, så gør vi også det! Uddannelsen er også spændende og værdiskabende, hvor kursisterne også har mulighed for at danne netværk.

Vi er certificeret i ”Læringsstile” som handler om at kunne formidle og anvende forskellige undervisningsmetoder og redskaber der gør, at kursisterne bedre kan huske det, som de lærer på uddannelsen og kurserne. Vi gør en stor indsats for at gøre undervisningen alsideligt, spændende, værdiskabende for virksomheder, anvendelig og praktisk, og ikke mindst involverende.

Underviserne – Vi tør godt sige, at vi er nogle af de bedste…..

Vi har alle mere end 16 års erfaring med arbejdsmiljørådgivning og -undervisning. Vi har også mange års praktisk erfaring med arbejdsmiljøledelse, årsagsanalyse og forebyggelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fra både Arbejdstilsynet og virksomheder. Enkelte undervisere har også stor erfaring som lead auditor indenfor arbejdsmiljøcertificerede virksomheder, og vi kan derfor tilbyde skræddersyede uddannelsesforløb til certificerede virksomheder, hvor man tager udgangspunkt i virksomhedens eget ledelsessystem.

Men vigtigst af alt, så har vi et brændende ønske om at, styrke arbejdsmiljøindsatsen gennem arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Dette arbejde starter ved at formidle en viden og erfaring om, hvad der virker bedst, og hvor virksomheder kan sætte ind med stor positiv effekt.

Kursussted og forplejning

Vores kursussteder er udvalgt med omhu og der er altid en super god forplejning hele dagen igennem. Vi ved, hvor stor betydning det har for kursisternes motivation, at de fysiske rammer er lyse, venlige og imødekommende, samt at forplejningen er i top. Som kursist er man meget mere motiveret og åben for indlæring, når man ved, at der er en god oplevelse i vente.

Når det er sagt, lægger vi stor vægt på, at de fysiske rammer (inde som ude) giver mulighed for, at, vi kan arbejde med læringsstile i vores undervisning.

Formålet med uddannelsen er…..

 • At styrke virksomhedens forebyggende arbejde og effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde
 • At arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter styrker samarbejdet om de opgaver, der skal løses af arbejdsmiljøgruppen i afdelingen/virksomheden
 • At arbejdsmiljøopgaver og udfordringer løses i et helhedsperspektiv, hvor man indtænker virksomhedens daglige drift, politikker, mål og rammer
 • At arbejdsmiljøindsatsen opfattes som værende væsentlig for både virksomheden og medarbejderne
 • At arbejdsmiljøgruppen kender og varetager sine roller og opgaver
 • At arbejdsmiljøgruppen udvælger de værktøjer og metoder, der er mest hensigtsmæssige i forhold til at arbejde forebyggende, så arbejdsskader undgås og sundhed fremmes

Indhold i uddannelsen

 • Arbejdsmiljøet set med virksomhedens og kursistens øjne
 • Hvor kan arbejdsmiljøgruppen hente viden og hjælp
 • Hvorfor arbejdsmiljøarbejdet er vigtigt for virksomheden og hvordan det kan styrke virksomheden
 • Arbejdsmiljøorganisationens roller, opgaver, pligter og ansvar
 • Arbejdspladsvurderingen, APV
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Valg, uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudviklingsplanen
 • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøarbejdet
 • Arbejdsmiljølovens hovedområder og forståelsen herfor
 • Redskaber til at håndter og implementer generelle regler for alle virksomheder
 • Den systematiske tilgang til arbejdsmiljøarbejdet og redskaber hertil
 • Planlægning og tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vigtigheden af instruktion og oplæring, og hvordan det kan gøres
 • Arbejdsmiljøgruppens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer
 • Årsagsanalyse og forebyggelse af arbejdsskader
 • Personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler
 • Reglerne for kemihåndtering og APB, samt styring heraf
 • Hvad er er psykisk arbejdsmiljø og hvilken betydning har det for arbejdspladsen
 • Betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer for arbejdspladsen
 • Psykisk arbejdsmiljø, heraf forebyggelse af stress
 • Psykisk arbejdsmiljø, heraf forebyggelse af mobning
 • En praktisk opgave på egen arbejdsplads
 • Virksomhedens politikker

Emnerne tilpasses ift. virksomhederne og kursisternes behov.

Find din lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse her

For alle
For kontor og administration
KUN for certificerede virksomheder

Find efteruddannelse og kurser her

Efteruddannelse og kurser