Vi tør godt sige, at vi er nogle af de bedste…

Vi har alle mere end 16 års praktisk erfaring med arbejdsmiljørådgivning og -undervisning.

Vi har opbygget en stor viden indenfor arbejdsmiljøledelse, årsagsanalyse, psykisk arbejdsmiljø, og forebyggelse af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fra både Arbejdstilsynet og fra audit, samt rådgivning på mange forskellige virksomheder og brancher.

Vi gør med garanti en forskel!

Vigtigst af alt, så har vi et brændende ønske om at, styrke arbejdsmiljøindsatsen gennem arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Det er netop arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere som gør den store forskel på arbejdspladsen.

Arbejdet starter på uddannelsen gennem formidling af viden og erfaringer om, hvad der virker bedst, og hvor virksomheder kan sætte ind med stor positiv effekt.

Læringsstile og formidling af stoffet

Vi har konstant fokus på, hvad der virker bedst i undervisningen og i vores formidling for at kursisterne lærer mest. Vores uddannelser er bestemt ikke kedelige. Vi udvikler vores uddannelser konstant, så kursisterne oplever dynamik, involvering, alsidighed, samt nyeste viden om arbejdsmiljø.

Læs mere om læringsstile her!  HER ER INGEN KEDELIG OG GAMMELDAGS UNDERVISNING!!!