Erfaringer viser, at deltagere fra samme arbejdsplads får rigtig meget glæde og stort udbytte af at gennemføre uddannelsen sammen.

Alle medlemmer af arbejdsmiljøgruppen skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
En arbejdsmiljøgruppe skal som minimum bestå af en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsmiljøleder.
Begge personer skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Hvis arbejdsmiljølederen også er arbejdsgiver, skal han/hun ikke nødvendigvis gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøprofessionelle anbefaler dog at arbejdsgivere og arbejdsmiljørepræsentanter deltager på samme uddannelse, idet arbejdsgiveren er juridisk ansvarlig for de ansatte og deres arbejdsforhold.

Desuden viser erfaringer, at deltagere fra samme arbejdsplads får rigtig meget glæde og stort udbytte af at gennemføre uddannelsen sammen.

Det er på uddannelsen at de gode tanker og ideer opstår. Desuden får arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljølederen rig mulighed for at reflektere og diskutere egne forhold, samt lægge planer for fremtidigt samarbejde og arbejdsmiljøarbejde

Kom derfor gerne to fra samme arbejdsplads – det gør virkelig en stor forskel på jeres arbejdsplads og jeres fremtidige arbejdsmiljøarbejde.